Menu Zamknij

 LEAN-QS oferuje szeroką funkcjonalność wspierającą:
wdrożenie standardów ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14000, ISO 18000 oraz HACCP,
 doskonalenie jakości,
• compliance system,
• lean manufacturing oraz zarządzanie firmą.

Dlaczego warto zastosować LEAN-QS?

Rozwiazywanie problemów:
• Automatyzacja ciągłego doskonalenia,
• Przypominanie o terminach zadań i działań korygujacych,
• Łatwość oceny zaangażowania pracowników,
• Identyfikacja zaległości pracy pracowników (choroba, zwolnienie),
• Łatwość przygotowania do auditów.

Kierowanie firmą:
• Ułatwienie sterowania firmą przez cele,
• Ułatwienie sterowania firmą przez działania korygujące,
• Ułatwienie dostepu do pełnej informacji,
• Ułatwienie planowania, koordynacji, nadzoru,

Oszczedność kosztów:
• Redukcja strat czasu na wyszukiwanie informacji, przygotowywania raportów i analiz,
• Redukcja kosztów papieru,
• Bezpieczenstwo danych,
• Redukcja strat na błędach i reklamacjach,
• Centralna sekretarka elektroniczna,

Łatwość wdrożenia:
• Niskie koszty nabycia i utrzymania,
• Integracja z dotychczasowymi nośnikami (Word, Excel, Open Office, pdf, skany itd.),
• Łatwość obsługi i prostota,
• Możliwość konfiguracji oraz wpływania na rozwój funkcjonalności systemu.
• Zastosowana baza danych Firebird – bez dodatkowych kosztów przy wzroście rozmiaru bazy danych, lub Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2012 +,
• Import danych podstawowych z plików xls oraz integracja z bazą danych systemu ERP .

LEAN-QS to zintegrowany system i wszystko pod kontrola…

Funkcjonalność:

• Kwalifikacja i ocena dostawców,
• Kontrola wejściowa,
• Reklamacje zakupowe,
• Statystyczna kontrola procesu SPC,
• Kontrola wyrobów wraz z SPC,
• Błędy w produkcji,
• Błędy w kontroli ostatecznej/ zatrzymania,
• Reklamacje klienta,
• Ocena zadowolenia klienta,
• Nadzór wyposażenia kontrolno-pomiarowego, MSA wartościowe i atrybutowe,
• Nadzór dokumentacji systemowej, klienckiej, produktowej,
• Wskaźniki (ocena procesów),
• Audity,
• Personel (wymagania, ocena, szkolenia),
• Zebrania i inne problemy,
• Harmonogramy, projekty,
• Plany jakości – APQP (IATF 16949:2016 oraz VDA 6.3:2016)
• Wymagania i ryzyka,
• Analizy,
• Narzędzia jakości: Raport 8D, PDCA, Ishikawa, 5 Why, Pareto…,
• Inne: Kaizen, 5S, BHP, Środowisko, PFMEA, Nadzór działań korygujących. Integracja z bazą danych systemu ERP.

Dodatkowe informacje:

• Integracja z MS Office, Open Office,

• Integracja z e-mail, active directory,

• Integracja z elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi,

• Bazuje na wytycznych aktualnych podręczników AIAG,

• Umiędzynarodowienie: EN, DE, ES, IT, FR, SK, CZ, HU, PL (otwarty na dalsze języki – wystarczy przetłumaczyć zawartość pliku xls),

1
3
2
4